Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là một khu vực núi đá vôi rộng lớn và hệ thống hang động ấn tượng. Trong đó nổi bật là hang Sơn Đoong được thế giới chú ý và là hang động lớn nhất thế giới.