Hang động Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Bình, nơi mà các nhà khoa học cho biết trong tạp chí nổi tiếng National Geographic: “Không có nơi nào trên thế giới”. Cùng Du lịch Phong Nha khám phá trải nghiệm của đoàn du khách ở động Sơn Đoòng vào năm […]